Yritysten taloushallinto, vero- ja lakiasiat

Hyödyllistä infoa

Usein kysyttyä tietoa ja lukuja löytyy täältä


 

 

Tulorekisteri astuu voimaan 1.1.2019

1.1.2019 palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Työnantaja tai muu suorituksen maksaja, kuten yhdistys tai kotitalous ilmoittaa tiedot jokaisen maksutapahtuman jälkeen.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat. luontaisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Tulorekisteriin pitää ilmoittaa myös maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.

Huomaathan, että
-Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa

-Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi

-Työnantajan maksamat pääomatulot, kuten palkkasaatavan korot ja takausprovisiot on myös ilmoitettava

Tulorekisteritiedote löytyy tästä


Verkkopalkan 6+6 ja usein kysytyt kysymykset

Verkkopalkkatiedote löytyy tästä.

Syyt ottaa verkkopalkka käyttöön

 • Saat selvää säästöä tulostus- ja postituskustannuksissa
 • Lähetät palkkalaskelmat turvallisesti perille
 • Tarjoat parempaa nopeaa ja nykyaikasta palvelua,
 • Tehostat omia palkkahallinnon prosesseja
 • Saat joustavuutta palkanlaskentaan ja peliaikaa mahdollisten virheiden korjauksiin
 • Kyselyt palkkahallintoon vähenevät, kun palkansaajan kaikki palkkatiedot ovat helposti saatavilla, järjestyksessä ja turvallisesti tallessa verkkopankissa

Lisäksi palkansaajat hyötyvät

 • Saavat turvallisen kanavan omien palkkatietojen tarkasteluun ja palkkalaskelmat ovat heidän käytettävissä 24/7
 • Palkkalaskelmat säilyvät palvelussa 18 kuukautta
 • Palkkalaskelmat säilyvät järjestyksessä ja ne ovat helposti selailtavissa ja tulostettavissa
 • Palvelu on näppärästi käyttöönotettavissa omassa verkkopankissa muutamalla klikkauksella
 • Palvelu on palkansaajalle maksuton
 • Sähköinen palkkalaskelma on ympäristöystävllinen vaihtoehto. 

Usein kysytyt kysymykset löydät tästä linkistä. Ja tästä löytyy lisätietoa verkkopalkasta.

Anna Tilitoimiston auttaa!

Tehdään yhdessä sellainen taloushallintokokonaisuus, joka auttaa Sinua menestymään! Voit valita mieleisen tavan toimittaa kirjanpitoaineistosi, olkoon se kenkälaatikossa,kirjekuoressa tai sähköisesti. Pääasia, että se on sinulle helpoin ja mielekkäin tapa toimittaa aineisto

Kustannusseuranta tehdään juuri Sinun toiveiden mukaisesti. Kirjanpito tukee yrityksen johtamista ja sen kautta saa juuri sellaista tietoa, joka mahdollistaa yrityksen menestymisen. Sinulle kerrotaan esimerkiksi kustannusten äkillisistä nousuista. Kustannusseuranta voidaan tehdä myös projektikohtaisesti.

Täyden palvelun Tilitoimisto

Meidän kanssamme voit keskittyä juuri niihin osa-alueisiin mihin haluat. Voit halutessasi keskittyä pelkästään ydinliiketoimintaan, jolloin me hoidamme maksuliikenteen, laskutuksen, palkanlaskennan, kirjanpidon ja raportoinnin viranomaisille.

Ulkoistamalla oikeat tehtävät säästät aikaa ja kustannuksia!

Edustus- neuvottelu vai markkinointikulut?

Edustus- neuvottelu vai markkinointikulu?  Tästä linkistä enemmän tietoa

Oheisista liitteistä löytyvät vuosittain tärkeimmät luvut, kuten eläkevakuutus- työttömyysvakuutus- ja st-maksut samoin kuin yleisimmät verovapaat korvaukset ja luontoisedut.

 

Vuoden lukuja

Vuoden 2018 lukuja
22.12.2017 Tässä olisi muutamia tärkeitä lukuja vuodelle 2018
Lataa liite: Verovuoden 2018 tärkeitä lukuja

Vuoden 2017 lukuja
27.12.2016 Tässä olisi muutamia tärkeitä lukuja vuodelle 2017
Lataa liite: Verovuoden 2017 tärkeitä lukuja

Vuoden 2016 lukuja
31.12.2015 Tässä taas muutamia lukuja vuodelle 2016
Lataa liite: Verovuoden 2016 tärkeitä lukuja

Vuoden 2015 lukuja
11.12.2014 Tässä taas muutamia lukuja vuodelle 2015
Lataa liite: Verovuoden 2015 tärkeitä lukuja

Vuoden 2014 lukuja
27.12.2013 Tässä taas muutamia lukuja vuodelle 2014
Lataa liite: Verovuoden 2014 tärkeitä lukuja

Vuoden 2013 lukuja
31.12.2012 Lataa oheisesta linkistä vuoden 2013 tärkeät luvut
Lataa liite: Verovuoden 2013 tärkeitä lukuja

Vuoden 2012 lukuja
03.01.2012 Ohessa vuoden 2012 tärkeitä lukuja.
Lataa liite: Verovuoden 2012 tärkeitä lukuja

Vuoden 2011 lukuja
13.12.2010
Lataa liite: Verovuoden 2011 tärkeitä lukuja

 

 

Tilintarkastuksesta

 13.04.2009

Tilintarkastuslain (13.4.207/459)perusteella pienimmät yhteisöt yhdistyksiä lukuun ottamatta on vapautettu lakisääteisestä tilintarkastusvelvollisuudesta. Yhteisö voi päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos kahtena peräkkäisenä tilikautena enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt: taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, liikevaihto ylittää 200 000 euroa, palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. Tilintarkastus on jatkossa KHT tai HTM -tilintarkastajien yksinoikeus. Tilintarkastajaksi voidaan 31.12.2011 päättyvän siirtymäajan jälkeen valita ainoastaan auktorisoitu tilintarkastaja. Yhdistyksissä maallikkotilintarkastus kuitenkin säilyy toistaiseksi. Lain voimaantulo ei itsessään vielä poista tilintarkastusvelvollisuutta. Yhteisön, joka haluaa käyttää hyväkseen ehdotetun oikeuden olla valitsematta tilintarkastajaa, tulee muuttaa yhtiöjärjestystään, yhtiösopimustaan tai sääntöjään poistamalla tilintarkastajan valintaa koskevan määräyksen.

 

 

Tositteiden säilytysaika

26.03.2008

Tilikauden tositteet on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Jos tilikausi on kalenterivuosi, saa yli seitsemän vuotta vanhan tositeaineiston pääsääntöisesti hävittää. On kuitenkin syytä muistaa, että erityissäännöksin on saatettu säätää tätä pidempi säilytysaika. Pidemmät säilytysajat saattavat liittyä esimerkiksi EU-hankkeisiin tai arvonlisäverolain tarkoittamiin kiinteistöinvestointeihin. Palkkakirjanpidosta on erikseen säädetty, että se vuodesta 2004 alkaen tullut säilytää 10 vuotta tilikauden päättymisestä.